VX88 Esball GlobalVX88 Esball Global

KHUYẾN MÃI

CẦN GÌ “SAO KÊ”, NẠP LÀ CÓ THƯỞNG

Nội dung khuyến mãi :

Trong thời gian khuyến mãi, hội viên chơi tại các sảnh Live Casino của VX88 chỉ cần có tổng tiền nạp tích lũy trong ngày đạt 6,880,000VNĐ trở lên, sẽ nhận ngay giải thưởng trị giá 228,000VNĐ.

Mỗi ngày nhận thưởng tối đa đến 4,880,000VNĐ!

 

     Tổng tiền nạp tích lũy trong ngày     

(VNĐ)     

     Doanh thu tiền nạp yêu cầu     

(VNĐ)     

     Thưởng    

(VNĐ)

     Doanh thu tiền thưởng     

(VNĐ)

128,880,000  644,400,000 4,880,000 1
88,880,000  444,400,000 3,280,000 1
         48,880,000           244,400,000      1,680,000     1
18,880,000 94,400,000 638,000 1
6,880,000 34,400,000 228,000 1

Phương thức tham gia:

Để tham gia khuyến mãi, vui lòng đến mục [Khuyến mãi] → [CẦN GÌ “SAO KÊ”, NẠP LÀ CÓ THƯỞNG] →  [Tham gia].

Hội viên chỉ cần hoàn thành đủ doanh thu 5 vòng của các món nạp tích lũy sẽ đủ điều kiện nhận thưởng.

Phần thưởng sẽ được hệ thống phát tự động sau 16 giờ (giờ Việt Nam) mỗi ngày.

Thời gian kết toán của hệ thống từ 11:00 mỗi ngày đến 10:59:59 (giờ Việt Nam) ngày hôm sau.

Tiền thưởng có thể được sử dụng ở sảnh trò chơi bất kỳ của VX88 Esball. Hoàn thành 1 vòng doanh thu là có thể rút tiền.