Tin tức mới nhất

Thời gian KM: 2014/11/03-2014/12/31
Đối tượng: Toàn bộ hội viên của Esball
Nội dung KM: Số đuôi đơn cược thể thao là 999 sẽ có cơ hội nhận tiền thưởng.

 1. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho toàn bộ hội viên của Esball, số tiền cược thấp nhất là 50,000VND.
 2. Bất kể thắng thua, chỉ cần dãy số đuôi đơn cược thể thao là 999 sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng.

Đơn cược

Tỷ lệ tiền thưởng

Tối đa tiền thưởng

Bội số cược

Đơn cược có số đuôi là 999999

Tiền cược x 5000%

20.000.000VND

3 lần

Đơn cược có số đuôi là 99999

Tiền cược x 3000%

15.000.000VND

Đơn cược có số đuôi là 9999

Tiền cược x 300%

10.000.000VND

Đơn cược có số đuôi là 999

Tiền cược x 100%

5.000.000VND

Ví dụ 1:
Hội viên đặt cược 2,000,000 VND, mã đơn cược: 123456999
Tiền thưởng nhận được : 2,000,000 VND x 100% = 2,000,000 VND
Tiền cược hợp lệ phải đạt : 2,000,000 VND x 3 = 6,000,000 VND mới có thể rút tiền.

Ví dụ 2:
Hội viên đặt cược 2,000,000VND, mã đơn cược: 127777989, tiền thưởng nhận được: 0 VND

 1. Hội viên muốn tham gia phải sử dụng email đăng ký ban đầu gửi mail đến eaballvn@mail.ur168.com để đăng ký khuyến mãi này trước 11:00 trưa hàng ngày. Chủ đề và nội dung email ghi rõ:
  Chủ đề email: Cược thể thao, trúng thưởng mỗi ngày
  Nội dung email: tên tài khoản của hội viên và mã đơn cược.
 2. Trong cùng một ngày, đơn cược trúng thưởng có thể nhận thưởng 1 lần, và căn cứ theo tiền thưởng cao nhất để phát thưởng. Thời gian tính thưởng của một ngày: từ 11:00 đến 10:59 trưa hôm sau (GMT+7)
 3. Từ 11:00 đến 16:00 hàng ngày sẽ cập nhật tiền thưởng của các đơn cược được xác nhận trước 11:00 trưa hàng ngày.
 4. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thể thao, sẽ căn cứ vào số tiền cược hợp lệ của đơn cược để quyết toán và phát thưởng.
 5. Tất cả cược bị hủy, cược vô hiệu, cược hòa, cược đối lập đều không được tính vào trong tiền cược hơp lệ.
 6. Một khi tiền thưởng đã được phát ra thì không thể từ bỏ nửa chừng hoặc hủy bỏ.