Tin tức mới nhất

Thời gian KM : 03/11/2014-31/12/2014
Đối tượng : Toàn thể hội viên của ESBALL
Nội dung KM : Tiền cược hơp lệ trong mỗi kỳ đạt 50,000,000VND trở lên, sẽ nhận tiền thưởng lên đến 10,000,000VND, không cần cược lại.

 1. Trong mỗi kỳ khuyến mãi, tất cả tiền cược hợp lệ được tích lũy tại thể thao, casino trực tuyến, casino và xổ số đạt
  đủ những điều kiện dưới đây sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng.

Tiền cược hơp lệ của mỗi kỳ

Tiền thưởng

Bội số cược

5,000,000,000 trở lên

10,000,000

không cần trải qua bội số cược, có thể lập tức rút tiền.

4,000,000,000 trở lên

8,000,000

3,000,000,000 trở lên

6,000,000

2,000,000,000 trở lên

4,000,000

1,500,000,000 trở lên

2,800,000

1,300,000,000 trở lên

2,200,000

1,000,000,000 trở lên

1,500,000

800,000,000 trở lên

1,000,000

500,000,000 trở lên

600,000

300,000,000 trở lên

350,000

100,000,000 trở lên

100,000

50,000,000 trở lên

50,000

 1. Trong mỗi kỳ khuyến m ãi, Hội viên sau khi đã đạt đủ bất cứ mức tiền cược hợp lệ ở trên cần phải sử dụng email đăng 
  ký ban đầu gửi mail đến eaballvn@mail.ur168.com để đăng ký khuyến mãi này. Chủ đề và nội dung email ghi rõ:
  Chủ đề email: “Cược là trúng lớn”
  Nội dung email: tên tài khoản của hội viên, số điện thoại di động và kỳ trúng thưởng.
 2. Sau khi kết thúc mỗi kỳ khuyến mãi, những hội viên đạt đủ tiêu chuẩn phải gửi mail đăng ký trong vòng 1 tuần. Nếu 
  đã quá hạn nhận thưởng của kỳ đó thì bị coi là tự ý từ bỏ quyền nhận thưởng.
  Ví dụ: tại kỳ 1 (2014/10/06 11:00 đến 2014/10/13 10:59) hội viên đã đạt đủ tiêu chuẩn nhận thưởng, thì trong khoảng 
  thời gian 1 tuần (2014/10/13 11:00 đến 2014/10/20 10:59) phải gửi email đăng ký nhận thưởng. Nếu quá hạn thời gian
  nhận thưởng quy định thì coi như từ bỏ khuyến mãi.
 3. Sau khi xét duyệt thông qua, trong vòng 3 ngày làm việc sau khi kết thúc mỗi kỳ khuyến mãi, tiền thưởng sẽ được cập 
  nhật vào tài khoản của hội viên.

Chú ý:

 1. Một tài khoản hội viên, một máy tính, một địa chỉ và địa chỉ IP chỉ có thể nhận được 1 loại tiền thưởng khuyến mãi.
 2. Bất kỳ tập thể hoặc cá nhân nào có hành vi gian lận hoặc lạm dụng Esball thì Esball có quyền hủy tài khoản và số dư của tài khoản đó.
 3. Các thể loại đặt cược phi pháp trong thể thao/ casino trực tuyến/ casino đều không được tính vào tiền cược hợp lệ. 
  Đặt cược phi pháp bao gồm: trong casino trực tuyến, đặt cược đồng thời nhà cái/nhà con hoặc trong Roulette cùng đặt [đỏ]+
  [đen], [lẻ]+[chẵn], [lớn]+ [nhỏ], [Rồng]+ [Hổ], đơn cược bị hủy, ván cược bị hủy đều không tính vào tiền cược hợp lệ.
 4. Trong trò chơi Roulette, nếu đặt cược quá 2/3 số lượng con số trong trò chơi, thì đặt cược của ván chơi đó sẽ không 
  được tính vào tiền cược hợp lệ. Tức là nếu trong 1 ván chơi đặt cược 24 con số thì vẫn được tính tiền cược hợp lệ; 
  từ số thứ 25 trở lên (bao gồm cả số thứ 25) sẽ không được tính vào tiền cược hợp lệ. Ví dụ: đặt cược “lớn" + "chẵn", 
  tổng con số đặt cược là 27 số, ván chơi này sẽ không được tính vào tiền cược hợp lệ.
 5. Esball có quyền đưa ra những giải thích cuối cùng về chương trình khuyến mãi.
 6. Esball có quyền kết thúc chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.