Chơi Mạt Chược Online, Game Mạt Chược

二八杠

Giới thiệu

Game mạt chược : tương tự kiểu của Trung quốc, gồm một bài ống lẻ sắc ( một ống đến 9 ống, mỗi màu sắc hoa có 4 lá bài, tổng cộng 36 lá bài), ngoài ra thêm 4 lá bài tấm trắng, tổng cộng 40 lá bài.

Cách chơi

Cách chơi đơn giản, chia làm nhà cái (1 bên) và người chơi (3 bên), tổng cộng 4 bên. Trước khi trò chơi bắt đầu, cần phải rửa sạch 40 lá bài, sau đó vứt ra 3 con xúc xắc. Con số thu được sẽ là nhà cái là 1, người chơi 1 là 2, hai là 3, ba là 4, .Nhà cái là 5 , người chơi 1 là 6….cứ tiếp tục suy luận như vậy.


Thứ tự điểm

Khi bắt đầu phát bài, mỗi nhà phát 2 quân bài để so sánh điểm số to bé.Sau khi cộng điểm số hai quân bài, lấy số hàng đơn vị của chúng.Mỗi người chơi so sánh thắng thua với nhà cái, và cũng trực tiếp so sánh to bé. Đồng thời, nhà cái cần phải so to bé với cả 3 người chơi, nếu điểm số của nhà cái nhỏ hơn người chơi thì nhà cái thua ;ngược lại với điểm số lớn hơn người chơi thì nhà cái thắng ván đó.


So sánh điểm

Trong trò chơi, so sánh to bé cặp đôi trước, sau mới so số to bé. Khi so sánh điểm số cần có một trường hợp đặc biệt ,tức 2 ống kết hợp 8 ống, ngoài cặp đôi ra, thì tổ hợp đó có điểm số lớn nhất. Hãy xem sơ đồ để biết về so sánh to bé chi tiết

Điểm số to bé hiển thị như sau: ( Trận tự sắp xếp từ điểm số to nhất xếp từ trái sang phải đến điểm số nhỏ nhất cuối cùng)

Đôi trắng icon Đôi 9 ồng icon Đôi 8 ồng icon Đôi 7 ồng icon Đôi 6 ồng icon Đôi 5 ồng icon Đôi 4 ồng icon Đôi 3 ồng icon Đôi 2 ồng
 
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
(兩張牌都是四筒)link(兩張牌都是四筒)
icon
(兩張牌都是三筒)link(兩張牌都是三筒)
icon
(兩張牌都是二筒)link(兩張牌都是二筒)

 

Đôi 1 ồng icon Mạt chược icon 9 điểm rưỡi icon 9 điểm icon 9 điểm icon 9 điểm icon 9 điểm icon 8 điểm rưỡi icon 8 điểm
 
link
icon
link
icon
link
icon
(即一張八筒配一張一筒)link(即一張八筒配一張一筒)
icon
(即一張七筒配一張二筒)link(即一張七筒配一張二筒)
icon
(即一張六筒配一張三筒)link(即一張六筒配一張三筒)
icon
(即一張五筒配一張四筒)link(即一張五筒配一張四筒)
icon
(即一張八筒配一張白皮)link(即一張八筒配一張白皮)
icon
 (即一張七筒配一張一筒)link (即一張七筒配一張一筒)

 

8 điểm icon 8 điểm icon 7 điểm rưỡi icon 7 điểm icon 7 điểm icon 7 điểm icon 7 điểm icon 6 điểm rưỡi icon 6 điểm
 
(即一張六筒配一張二筒)link(即一張六筒配一張二筒)
icon
(即一張五筒配一張三筒)link(即一張五筒配一張三筒)
icon
(即一張七筒配一張白皮)link(即一張七筒配一張白皮)
icon
(即一張九筒配一張八筒)link(即一張九筒配一張八筒)
icon
(即一張六筒配一張一筒)link(即一張六筒配一張一筒)
icon
(即一張五筒配一張二筒)link(即一張五筒配一張二筒)
icon
(即一張四筒配一張三筒)link(即一張四筒配一張三筒)
icon
(即一張六筒配一張白皮)link(即一張六筒配一張白皮)
icon
(即一張九筒配一張七筒)link(即一張九筒配一張七筒)

 

6 điểm icon 6 điểm icon 5 điểm rưỡi icon 5 điểm icon 5 điểm icon 5 điểm icon 5 điểm icon 4 điểm rưỡi icon 4 điểm
 
(即一張五筒配一張一筒)link(即一張五筒配一張一筒)
icon
(即一張四筒配一張二筒)link(即一張四筒配一張二筒)
icon
(即一張五筒配一張白皮)link(即一張五筒配一張白皮)
icon
(即一張九筒配一張六筒)link(即一張九筒配一張六筒)
icon
(即一張八筒配一張七筒)link(即一張八筒配一張七筒)
icon
(即一張四筒配一張一筒)link(即一張四筒配一張一筒)
icon
(即一張三筒配一張二筒)link(即一張三筒配一張二筒)
icon
(即一張四筒配一張白皮)link(即一張四筒配一張白皮)
icon
(即一張九筒配一張五筒)link(即一張九筒配一張五筒)

 

4 điểm icon 4 điểm icon 3 điểm rưỡi icon 3 điểm icon 3 điểm icon 3 điểm icon 3 điểm icon 2 điểm rưỡi icon 2 điểm
 
(即一張八筒配一張六筒)link(即一張八筒配一張六筒)
icon
(即一張三筒配一張一筒)link(即一張三筒配一張一筒)
icon
(即一張三筒配一張白皮)link(即一張三筒配一張白皮)
icon
(即一張九筒配一張四筒)link(即一張九筒配一張四筒)
icon
(即一張八筒配一張五筒)link(即一張八筒配一張五筒)
icon
(即一張七筒配一張六筒)link(即一張七筒配一張六筒)
icon
(即一張二筒配一張一筒)link(即一張二筒配一張一筒)
icon
(即一張二筒配一張白皮)link(即一張二筒配一張白皮)
icon
(即一張九筒配一張三筒)link(即一張九筒配一張三筒)

 

2 điểm icon 2 điểm icon 1 điểm rưỡi icon 1 điểm icon 1 điểm icon 1 điểm icon 1 điểm icon 0 điểm icon 0 điểm
 
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link
icon
link

 

0 điểm                                
 
icon
  


Ván hòa:
Khi tổ hợp bài của nhà cái và người chơi hoàn toàn giống nhau thì ván đó là ván hòa, trả lại tiền gốc.

 • Cược người chơi một thắng, 1 đền 0.97
 • Cược người chơi một thua, 1đền 0.97
 • Cược người chơi hai thắng, 1 đền 0.97
 • Cược người chơi hai thua, 1đền 0.97
 • Cược người chơi ba thắng, 1đền 0.97
 • Cược người chơi ba thua, 1đền 0.97
 • Cược người chơi một hòa ván, 1đền 60
 • Cược người chơi hai hòa ván, 1đền 60
 • Cược người chơi ba hòa ván, 1đền 60
 • Cược ngươi chơi một đôi, 1đền 6
 • Cược người chơi hai đôi, 1đền 6
 • Cược người chơi ba đôi,1 đền 6

Ván 4 và ván 5 mỗi ống bài không chấp nhận đặt cược đôi và hòa ván

(Nếu gặp sự số sẽ hủy toàn bộ đặt cược/tiền thưởng liên quan)

Mức lợi của người chơi trong trò chơi này là 98,70%

 • Baccarat

 • Mạt chược

 • Long Hổ Đấu

 • Ba Cây

 • Bài cửu Ôn Châu

 • Roulette

 • Sic Bo

 • Texas Hold'em

 • Xóc đĩa

 • Ngưu ngưu

 • Blackjack