Tianjin 10-M

Tianjin 10-M
Tianjin Lotto do Trung tâm quản lý và phát hành xổ số phúc lợi Trung Quốc tổ chức, và do Trung tâm phát hành sổ xố phúc lợi tỉnh Thiên Tân phát hành tại khu vực thuộc thẩm quyền. Thời gian mở thưởng bắt đầu từ 09:00 sáng đến 11:00 tối mỗi ngày (Cứ 10 phút mở thưởng 1 lần), tổng cộng có 84 kỳ. Quy tắc trò chơi Tianjin Lotto như sau:

Chọn số :

Số thứ nhất, số thứ 2, số thứ 3, số thứ 4, số thứ 5, số thứ 6, số thứ 7, số đặc biệt (số thứ 8): có nghĩa là con số đặt cược trùng với con số mở thưởng tại hiện trường quay thưởng và phù hợp với thứ tự mở thưởng thì được coi là trúng thưởng. Ví dụ: hiện trường quay thưởng quay trúng quả cầu thứ nhất mang số 20, nếu đặt cược số thứ nhất là 20 thì được coi là trúng thưởng, nếu là con số khác thì không trúng thưởng.

Lớn/nhỏ :

Số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 11 gọi là Lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 10 gọi là Nhỏ.

Lẻ/Chẵn :

Những số là số chẵn thì gọi là Chẵn, như 08,16; những số là số lẻ thì gọi là Lẻ, như 19, 05.

Số tổng lẻ/chẵn :

Lấy tổng điểm của hàng đơn vị cộng với hàng chục của con số để quyết định thắng thua.

Số đuôi lớn/nhỏ :

Số đuôi của số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 5 gọi là Số đuôi lớn; nhỏ hơn hoặc bằng 4 gọi là Số đuôi nhỏ.

4 mùa :

Xuân:01、02、03、04、05
Hạ:06、07、08、09、10
Thu:11、12、13、14、15
Đông:16、17、18、19、20

Ngũ hành :

Kim:05、10、15、20
Mộc:01、06、11、16
Thủy:02、07、12、17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

4 hướng :

Đông:01、05、09、13、17
Nam:02、06、10、14、18
Tây:03、07、11、15、19
Bắc:04、08、12、16、20

Trung-Phát-Bạch :

Trung:01、02、03、04、05、06、07
Phát:08、09、10、11、12、13、14
Bạch:15、16、17、18、19、20

Tổng lớn/nhỏ :

Tổng của 8 số mở thưởng nhỏ hơn 84, gọi là Tổng nhỏ; lớn hơn 84 gọi là Tổng lớn, nếu bằng 84 thì được coi là Hòa (Không tính thắng thua).

Tổng Lẻ/Chẵn :

Tổng của tất cả các số mở thưởng cộng lại là số lẻ thì coi là Tổng Lẻ, như 11, 21; tổng là số chẵn thì coi là Tổng Chẵn, như 22, 40.

Đuôi tổng lớn/nhỏ :

Số đuôi của tổng tất cả các số mở thưởng cộng lại lớn hơn hoặc bằng 5 thì coi là số đuôi tổng lớn; nhỏ hơn hoặc bằng 4 gọi là đuôi tổng nhỏ.

Rồng-Hổ :

Rồng: Số mở thưởng của bóng thứ 1 lớn hơn số mở thưởng của bóng thứ 8. Ví dụ: Bóng thứ 1 mở ra là 14 và bóng thứ 8 mở ra là 09, thì ván đó là Rồng.
Hổ: Số mở thưởng của bóng thứ 1 nhỏ hơn số mở thưởng của bóng thứ 8. Ví dụ: Bóng thứ 1 mở ra là 09 và bóng thứ 8 mở ra là 14 thì ván đó là Hổ.

1 trúng 1 :

Đặt cược vào 1 số, nếu số đặt cược đó trùng với kết quả mở thưởng của bất kỳ 8 số mở thưởng thì trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo