Shandong 11-5


Shandong 11-5 - esball Online Casino Lottery
 1. [Xổ số Sơn Đông 11 chọn 5] do tổng cục thể thao quốc gia Trung Quốc phát hành, và trung tâm quản lý xổ số thể thao Sơn Đông tiêu thụ.
 2. Mỗi ngày mở 78 kỳ, cứ 10 phút mở 1 lần, mỗi lần từ 1~11 lắc ra 5 con số để làm kết quả mở thưởng, Căn cứ theo con số đặt cược và cách chơi khác nhau sẽ có mức tiền thưởng khác nhau.
 3. Thời gian mở thưởng từ 9:00 AP đến 10:00 PM. Nếu thời gian mở thưởng có thay đổi thì căn cứ theo thông báo của tổng cục thể thao quốc gia
  Web chính thức : http://www.sdticai.com/find/find_syxw.asp
  Web mở thưởng trực tiếp : http://d11.50018.com/

Cách chơi

Một số: chỉ con số đầu tiên, số thứ 2, số thứ 3, số thứ 4, số thứ 5 lần lượt xuất hiện để làm căn cứ trúng thưởng:

Một số- nếu tại hiện trường mở ra con số đầu tiên là 10, đặt cược số thứ nhất là 10 thì trúng thưởng; những số khác đều không trúng thưởng
Lớn nhỏ: Con số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 6 là “Lớn”; nhỏ hơn 5 là “Nhỏ”, 11 là “Hòa” (không tính thắng thua)
Chẵn lẻ: Nếu mã số mở thưởng 2,4,6,8 là “Chẵn”, nếu mã số mở thưởng 5,7,9, số là “Lẻ”. 11 là “Hòa”

Tổng: cộng tổng của 5 số mở thưởng sau đó xét:

Tổng lớn nhỏ: Nếu tổng của tất cả 5 số mở thưởng lớn hơn 30 là “Lớn”; tổng nhỏ hơn 30 là “Nhỏ”, nếu bằng 30 là “Hòa”
Tổng chẵn lẻ: Tổng các 5 số mở thưởng bằng 11,31… là “Lẻ”. Nếu tổng các số mở thưởng là 42,30… là “Chẵn”
Đuôi số tổng lớn nhỏ: số đuôi của tổng tất cả số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 5 là “Lớn”; nhỏ hơn hoặc bằng 4 là “ Nhỏ”

Long hổ :

Long: là mã số đầu tiên lớn hơn mã số thứ 5; ví dụ: mã số đầu tiên là 10, mã số thứ 5 là 7
Hổ: là mã số đầu tiên nhỏ hơn mã số thứ 5, ví dụ: mã số đầu tiên là 3, mã số thứ 5 là 7

Chọn số- từ 1-11 số, chọn ra 1-5 số để làm tổ hợp nhóm đặt cược:

1 trúng 1: đặt cược 1 con số và trùng với 1 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng.
2 trúng 2: đặt cược 2 con số và trùng với 2 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
3 trúng 3: đặt cược 3 con số và trùng với 3 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
4 trúng 4: đặt cược 4 con số và trùng với 4 trong 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
5 trúng 5: đặt cược 5 con số và trùng 5 con số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
6 trúng 5: đặt cược 6 con số trong đó có 5 con số trùng với 5 số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
7 trúng 5: đặt cược 7 con số trong đó có 5 con số trùng với 5 số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
8 trúng 5: đặt cược 8 con số trong đó có 5 con số trùng với 5 số mở thưởng, thì xem là trúng thưởng (không phân biệt thứ tự)
Nhóm 2 mã đầu: đặt cược 2 con số và trùng với 2 con số mở thưởng đầu tiên thì xem là trúng thưởng (không xét thứ tự)
Nhóm 3 mã đầu: đặt cược 3 con số và trùng với 3 con số mở thưởng đầu tiên thì xem là trúng thưởng (không xét thứ tự)
Nhóm 2 mã đầu thẳng: đặt cược 2 con số và trùng với 2 con số mở thưởng đầu tiên theo thứ tự thì xem là trúng thưởng
Nhóm 3 mã đầu thẳng: đặt cược 3 con số và trùng với 3 con số mở thưởng đầu tiên theo thứ tự thì xem là trúng thưởng

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo