Jiangsu Fast 3


Jiangsu Fast 3 - Esball Online Game
 1. [Xổ số Giang Tô 3] do trung tâm quản lý xổ số phúc lợi Trung Quốc phát hành, trung tâm xổ số phúc lợi tỉnh Giang Tô mở thưởng.
 2. Thời gian mở thưởng: từ 8:30AM đến 10:10PM mỗi ngày, tổng cộng có 82 kỳ, cứ 10 phút mở thưởng một lần.
 3. .Mỗi kỳ mở 3 mã số, mỗi mã số từ 01~06.
 4. Nếu thời gian mở thưởng của mỗi kỳ có thay đổi thì căn cứ theo thông báo của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi Trung Quốc
  Trang web chính thức:http://www.jslottery.com/
  Web mở thưởng tức thời:http://www.shishicai.cn/jsk3/touzhu/

Quy tắc

2 mặt

Lớn/Nhỏ:Tổng của 3 số mở thưởng từ 11~17, gọi là lớn; tổng từ 4~10, gọi là nhỏ; nếu điểm của 3 số mở thưởng giống nhau, sẽ không trúng thưởng.
Lẻ/Chẵn:Tổng của 3 số mở thưởng là 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17… gọi là lẻ; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16…gọi là chẵn; nếu điểm của 3 số mở thưởng giống nhau, sẽ không trúng thưởng.

Ba quân

Số đặt cược trùng với một trong ba con số mở thưởng thì xem là trúng thưởng.
※Ví dụ: nếu số mở thưởng là 1,1,3 thì nếu đặt cược “ba quân ” là số 1 hoặc 3 thì trúng thưởng.
※Ghi chú: bất kỳ con số đặt cược xuất hiện bao nhiêu lần đều không tính bội số thưởng , chỉ tính tiền thưởng 1 lần (không nhân với số lần xuất hiện)

Vây số/ toàn số

Vây số: 3 số mở thưởng giống nhau và trùng với nhóm mã số đặt cược, sẽ trúng thưởng.
Toàn số: Chọn tất cả các nhóm mã số, nếu xuất hiện bất kỳ một nhóm có 3 số giống nhau thì trúng thưởng.

Điểm số

Tổng của 3 số mở thưởng là 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thì trúng thưởng; nếu tổng là 03, 18 thì không trúng thưởng.
※ Ví dụ: Số mở thưởng là 1, 2, 3, tổng 3 số cộng lại sẽ là 6 điểm. Như vậy nếu đặt cược điểm số là 「06」sẽ trúng thưởng.

Bài dài

Chọn bất kỳ 1 tổ hợp bài dài, khi 2 số bất kỳ trong kết quả mở thưởng trùng với tổ hợp đã chọn, sẽ trúng thưởng.
※ Ví dụ: Số mở thưởng là 1, 2, 3 thì đặt cược bài dài 12, bài dài 23, bài dài 13 đều trúng thưởng.

Bài ngắn

2 số bất kỳ trong 3 số mở thưởng giống nhau và tương ứng với tổ hợp bài ngắn đã chọn, sẽ trúng thưởng.
※Ví dụ: Số mở thưởng là 1, 1, 3 thì đặt cược bài ngắn 1, 1 sẽ trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo