Guangdong 10-M

Guangdong Welfare Lottery Happy 10
Guangdong Happy 10 là trò chơi được Bộ Tài chính Quốc gia cấp phép, do Trung tâm quản lý và phát hành xổ số phúc lợi Trung Quốc phát hành tại tỉnh Quảng Đông và do Trung tâm phát hành xổ số phúc lợi Quảng Đông tiêu thụ. Thời gian mở thưởng của Guangdong Happy 10 tại web chính thức: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau sẽ mở thưởng từ 8:30 sáng đến 22:30 tối; từ tháng 5 đến tháng 10 sẽ mở thưởng từ 09:00 sáng đến 23:00 tối (mỗi 10 phút 1 kỳ), tổng cộng có 84 kỳ.
Quy tắc cụ thể của Guangdong Happy 10 tại công ty chúng tôi như sau:

Chọn số :

Bóng thứ 1, bóng thứ 2, bóng thứ 3, bóng thứ 4, bóng thứ 5, bóng thứ 6, bóng thứ 7, bóng thứ 8: là chỉ con số đặt cược giống với số mở thưởng và theo đúng trình tự mở thưởng, thì trúng thưởng. Nếu số mở thưởng của bóng thứ 1 là 20 và số đặt cược cho bóng thứ 1 là 20 thì trúng thưởng, nếu là số khác thì không trúng thưởng.

Lớn/nhỏ:

Số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 11 gọi là Lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 10 gọi là Nhỏ.

Lẻ/Chẵn :

Những số là số chẵn thì gọi là Chẵn, như 08,16; những số là số lẻ thì gọi là Lẻ, như 19, 05.

Số tổng lẻ/chẵn :

Lấy tổng điểm của hàng đơn vị cộng với hàng chục của con số để quyết định thắng thua

Số đuôi lớn/nhỏ :

Số đuôi của số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 5 gọi là Số đuôi lớn; nhỏ hơn hoặc bằng 4 gọi là Số đuôi nhỏ.

4 mùa :

Xuân:01、02、03、04、05
Hạ:06、07、08、09、10
Thu:11、12、13、14、15
Đông:16、17、18、19、20

Ngũ hành :

Kim:05、10、15、20
Mộc:01、06、11、16
Thủy:02、07、12、17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

4 hướng :

Đông:01、05、09、13、17
Nam:02、06、10、14、18
Tây:03、07、11、15、19
Bắc:04、08、12、16、20

Trung-Phát-Bạch :

Trung:01、02、03、04、05、06、07
Phát:08、09、10、11、12、13、14
Bạch:15、16、17、18、19、20

Tổng lớn/nhỏ :

Tổng của 8 số mở thưởng nhỏ hơn 84, gọi là Tổng nhỏ. lớn hơn 84 gọi là Tổng lớn, nếu bằng 84 thì được coi là Hòa (Không tính thắng thua).

Tổng Lẻ/Chẵn :

Tổng của tất cả các số mở thưởng cộng lại là số lẻ thì coi là Tổng Lẻ, như 11, 21; tổng là số chẵn thì coi là Tổng Chẵn, như 22, 40.

Đuôi tổng lớn/nhỏ :

Số đuôi của tổng tất cả các số mở thưởng cộng lại lớn hơn hoặc bằng 5 thì coi là số đuôi tổng lớn; nhỏ hơn hoặc bằng 4 gọi là đuôi tổng nhỏ.

Long-Hổ :

Long: Số mở thưởng của bóng thứ 1 lớn hơn số mở thưởng của bóng thứ 8. Ví dụ: Bóng thứ 1 mở ra là 14 và bóng thứ 8 mở ra là 09, thì ván đó là Long.
Hổ: Số mở thưởng của bóng thứ 1 nhỏ hơn số mở thưởng của bóng thứ 8. Ví dụ: Bóng thứ 1 mở ra là 09 và bóng thứ 8 mở ra là 14 thì ván đó là Hổ.

1 trúng 1 :

Đặt cược vào 1 số, nếu số đặt cược đó trùng với kết quả mở thưởng của bất kỳ 8 số mở thưởng thì trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo