Beijing PK10

Beijing PK10
 1. Beijing PK10 do Xổ số phúc lợi Trung Quốc phát hành và do Trung tâm phát hành sổ xố phúc lợi Bắc Kinh tiêu thụ.
 2. Mỗi ngày mở thưởng 179 kỳ, cứ 5 phút mở thưởng 1 lần.
 3. Thời gian mở thưởng: bắt đầu từ 09:00 sáng đến 00:00 tối. Nếu có thay đổi về thời gian mở thưởng thì sẽ căn cứ theo thông báo của Trung tâm quản lý xổ số phúc lợi Trung Quốc làm chuẩn.
  Website chính thức: http://www.bjfcdt.gov.cn/Pk10/game/
  Quay thưởng ngay: http://www.huacai.com/buy/index.do?lotteryid=162

Cố định

Căn cứ vào thứ tự mở thưởng và con số mở thưởng của các cược Quán Quân, Á Quân, Qúy Quân, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Thứ 8, Thứ 9, Thứ 10 làm cơ sở phân thắng thua. Ví dụ hiện trường quay thưởng quay trúng số thứ nhất là 3, con số đặt vào cược Quán Quân là 3 thì là trúng thưởng, nếu đặt cược con số khác là không trúng thưởng.

Lớn nhỏ

Con số mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 6 thì là lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 5 là nhỏ.

Lẻ Chẵn

Các số 2,4,6… gọi là số chẵn; các số 1,3,5…gọi là số lẻ.

Long Hổ

Long hổ á quân

Long hổ quán quân * Long: con số của quán quân lớn hơn con số của giải 10 thì được coi là trúng thưởng 「Long」. Ví dụ: quán quân mở ra là 07, giải 10 mở ra là 03
* Hổ: con số của quán quân nhỏ hơn con số của giải 10 thì được coi là trúng thưởng 「Hổ」. Ví dụ: quán quân mở ra là 03, giải 10 mở ra là 07.
Long hổ á quân  * Long: con số của á quân lớn hơn con số của giải 9 thì được coi là trúng thưởng 「Long」. Ví dụ: á quân mở ra là 07, giải 9 mở ra là 03
* Hổ: con số của á quân nhỏ hơn con số của giải 9 thì được coi là trúng thưởng 「Hổ」. Ví dụ: á quân mở ra là 03, giải 9 mở ra là 07.
Long hổ giải 3 * Long: con số của giải 3 lớn hơn con số của giải 8 thì được coi là trúng thưởng 「Long」. Ví dụ: giải 3 mở ra là 07, giải 8 mở ra là 03
* Hổ: con số của giải 3 nhỏ hơn con số của giải 8 thì được coi là trúng thưởng 「Hổ」. Ví dụ: giải 3 mở ra là 03, giải 8 mở ra là 07.
Long hổ giải 4 * Long: con số của giải 4 lớn hơn con số của giải 7 thì được coi là trúng thưởng 「Long」. Ví dụ: giải 4 mở ra là 07, giải 7 mở ra là 03
* Hổ: con số của giải 4 nhỏ hơn con số của giải 7 thì được coi là trúng thưởng 「Hổ」. Ví dụ: giải 4 mở ra là 03, giải 7 mở ra là 07.
Long hổ giải 5 * Long: con số của giải 5 lớn hơn con số của giải 6 thì được coi là trúng thưởng 「Long」. Ví dụ: giải 5 mở ra là 07, giải 6 mở ra là 03
* Hổ: con số của giải 5 nhỏ hơn con số của giải 6 thì được coi là trúng thưởng 「Hổ」. Ví dụ: giải 5 mở ra là 03, giải 6 mở ra là 07.

Tổng Quán Quân và Á Quân

Giá trị tổng của Quán Quân và Á Quân nằm trong khoảng từ 3~19, nếu tổ hợp đặt cược phù hợp với giá trị tổng của Quán Quân và Á Quân thì được coi là trúng thưởng.

Tổng lớn nhỏ Quán Quân và Á Quân

Giá trị tổng của Quán Quân và Á Quân lớn hơn 11 thì gọi là Lớn, đặt cược「Tổng lớn」thì trúng thưởng; nhỏ hơn 11 thì gọi là Nhỏ, đặt cược「Tổng nhỏ」thì trúng thưởng; nếu bằng 11 thì được coi là Hòa (không tính thắng thua).

Tổng lẻ chẵn Quán Quân và Á Quân

Giá trị tổng của Quán Quân và Á Quân là số lẻ như 9, 13, đặt cược「Tổng lẻ」thì được coi là trúng thưởng; là số chẵn như 12, 16, đặt cược「Tổng chẵn」thì được coi là trúng thưởng ; nếu tổng là 11 thì được coi là Hòa (không tính thắng thua).

2 số đầu

2 con số đặt cược trùng với 2 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự đồng nhất, thì được coi là trúng thưởng
※Ví dụ: con số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; con số đặt cược thứ nhất là 1, con số thứ 2 là 2.
Trúng 1 trong 2 con số : trong 2 con số đặt cược, chỉ cần có 1 con số trùng với 1 con số trong 2 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự đồng nhất, thì được coi là trúng thưởng.

3 số đầu

3 con số đặt cược trùng với 3 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự đồng nhất, thì được coi là trúng thưởng.
※ Ví dụ: con số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; con số đặt cược thứ nhất là 1, con số đặt cược thứ 2 là 2, con số đặt cược thứ 3 là 3.
Trúng 2 trong 3 con số : trong 3 con số đặt cược, chỉ cần có 2 con số trùng với 2 con số trong 3 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự động nhất, thì được coi là trúng thưởng.

4 số đầu

4 con số đặt cược trúng với 4 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự đồng nhất, thì được coi là trúng thưởng.
※Ví dụ : con số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; con số đặt cược thứ nhất là 1, con số đặt cược thứ 2 là 2, con số đặt cược thứ 3 là 3, con số đặt cược thứ 4 là 4.
Trúng 3 trong 4 con số : trong 4 con số đặt cược, chỉ cần có 3 con số trùng với 3 con số trong 4 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự đồng nhất, thì được coi là trúng thưởng.
Trúng 2 trong 4 con số : trong 4 con số đặt cược, chỉ cần có 2 con số trùng với 2 con số trong 4 con số đầu tiên của những con số mở thưởng, đồng thời thứ tự động nhất, thì được coi là trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo