Bei Jing Keno 8


Beijing Happiness 8 lottery
Beijing Keno là trò chơi do website xổ số phúc lợi Bắc Kinh phát hành và mở thưởng. Từ số 1 đến số 80, hệ thống sẽ quay thưởng và ngẫu nhiên chọn ra 20 số làm con số mở thưởng. Dựa theo 20 con số mở thưởng này để biến đổi thành những cách chơi khác nhau, và căn cứ vào những con số dự đoán hoặc cách chơi để nhận được những mức tiền thưởng khác nhau. Thời gian và kết quả mở thưởng sẽ hoàn toàn giống với trò chơi Beijing Keno do website xổ số phúc lợi Bắc Kinh phát hành. Thời gian mở thưởng bắt đầu từ 09:00 sáng đến 12:00 tối, mỗi 5 phút mở thưởng 1 lần, mỗi ngày mở thưởng 179 kỳ.

Web chính thức : http://www.bwlc.net
Mở thưởng tức thời : http://www.bjfcdt.gov.cn/happy8/v1/affiche.aspx

(Nếu có sự thay đổi về thời gian mở thưởng thì sẽ căn cứ theo thông báo của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi Trung Quốc làm chuẩn.)

Cách chơi

 

Chọn số :

Cách chơi chọn số là cách đặt cược, mà cụ thề là trong 80 số từ 1 đến 80 chọn 1 đến 5 số rồi hợp thành một nhóm.Hội viên sẽ đối chiếu số đặt cược mình chọn với số trúng thưởng.Căn cứ vào sự nhiều ít của các số tương đồng giữa số đã chọn với số trúng thưởng (không giới hạn thứ tự) xác định mức trúng thưởng tương ứng.
※ Ví dụ:cái mà người đặt cược mua là ba số 1, 2, 3 hợp thành một tổ hợp, nếu số mở thưởng kỳ đó bao hàm ba số 1,2,3 thì coi người chơi đặt cược "3trong 3" sẽ trúng thưởng; nếu trong số mở thưởng chỉ có 1,2 thì coi người đặt cược "2 trong 3" trúng thưởng.

Tổng :

Cộng tổng 20 số mở thưởng rồi xét.
Tổng chẵn/lẻ: nếu tổng của 20 số là 300, 320, 400.. gọi là “Chẵn”; nếu tổng của 20 số là 513; 425…gọi là “Lẻ”.
Tổng lớn/nhỏ: tổng của 20 số lớn hơn 810 gọi là “Lớn”; nhỏ hơn 810 gọi là “Nhỏ”.
Hòa 810: nếu tổng của 20 số bằng 810, gọi là “Hòa 810” (Nếu hòa bằng 810 thì trả lại tiền cược cho cược lớn nhỏ).
※Ví dụ: Số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Vậy tổng của 20 chữ số bằng 210, là “Nhỏ”; là “Chẵn”. Nếu đặt cược “Nhỏ” và “Chẵn” thì trúng thưởng, nếu cược “Lớn” hoặc “Lẻ” hoặc “Hòa” thì không trúng thưởng.

Trên - Dưới - Giữa :

Trên dưới: Từ 1-40 gọi là số “Trên”, từ 41-80 gọi là số “Dưới”. trong 20 con số mở thưởng, nếu mã số của số“trên” (từ 1-40) chiếm nhiều hơn, thì ván này gọi là “Trên” và ngược lại mã số của số dưới (41-80)xuất hiện nhiều hơn thì gọi là “Dưới”. Nếu mỗi bên xuất hiện 10 số thì gọi là “Giữa”

※ Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 gọi là “Trên”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 là “Dưới”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 là “Giữa”.

Ngũ hành :

Tổng của 20 số mở thưởng được chia làm 5 giai đoạn:
Kim (210~695)
Mộc (696~763)
Thủy (764~855)
Hỏa (856~923)
Thổ (924~1410)
※ Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79.
tổng là 693, như vậy tổng điểm nằm trong khoảng 210~695, coi là 「Kim」. Đặt cược 「Kim」 sẽ trúng thưởng.

Cược xiên :

Là cách chơi tổng của 20 số mở thưởng được chia thành 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng lớn hơn 810 coi là 「Tổng lớn」, nhỏ hơn 810 coi là 「Tổng nhỏ」;
Tổng là số chẵn gọi là 「Chẵn」, số lẻ gọi là 「Lẻ」
Từ sự kết hợp giữa Lớn nhỏ và Chẵn lẻ sẽ tạo thành 4 loại kết quả : 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng bằng 810, coi là Hòa.

※ Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79
tổng là 693. như vậy tổng nhỏ hơn 810 và là số lẻ, như vậy được coi là 「Nhỏ Lẻ」. Đặt cược 「Nhỏ Lẻ」sẽ trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo