BB Keno


BB Keno
[BB Keno] là trò chơi xổ số chuyên nghiệp và mở thưởng nhanh chóng, mở thưởng truyền hình trực tiếp từ 09:00AM đến 06:00 AM hôm sau, mỗi lần mở thưởng khoảng 3 phút. Mã số trúng thưởng là từ 1-80 số lắc ra 20 con số, ngoài chọn con số ra, còn có nhiều cách chơi khác như tính tổng, chẵn lẻ, trên dưới …

Cách chơi

Chọn số :

Cách chơi chọn số là cách đặt cược, mà cụ thề là trong 80 số từ 1 đến 80 chọn 1 đến 5 số rồi hợp thành một nhóm.Hội viên sẽ đối chiếu số đặt cược mình chọn với số trúng thưởng.Căn cứ vào sự nhiều ít của các số tương đồng giữa số đã chọn với số trúng thưởng (không giới hạn thứ tự) xác định mức trúng thưởng tương ứng.

※Ví dụ:cái mà người đặt cược mua là ba số 1, 2, 3 hợp thành một tổ hợp, nếu số mở thưởng kỳ đó bao hàm ba số 1,2,3 thì coi người chơi đặt cược "3trong 3" sẽ trúng thưởng; nếu trong số mở thưởng chỉ có 1,2 thì coi người đặt cược "2 trong 3" trúng thưởng..

Tổng :

Cộng tổng 20 số mở thưởng rồi xét.
Tổng chẵn/lẻ: nếu tổng của 20 số là 300, 320, 400.. gọi là “Chẵn”; nếu tổng của 20 số là 513; 425…gọi là “Lẻ”.
Tổng lớn/nhỏ: tổng của 20 số lớn hơn 810 gọi là “Lớn”; nhỏ hơn 810 gọi là “Nhỏ”.
Hòa 810: nếu tổng của 20 số bằng 810, gọi là “Hòa 810” (Nếu hòa bằng 810 thì trả lại tiền cược cho cược lớn nhỏ).

※Ví dụ: Số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Vậy tổng của 20 chữ số bằng 210, là “Nhỏ”; là “Chẵn”. Nếu đặt cược “Nhỏ” và “Chẵn” thì trúng thưởng, nếu cược “Lớn” hoặc “Lẻ” hoặc “Hòa” thì không trúng thưởng.

Trên - Dưới - Giữa :

Trên dưới: Từ 1-40 gọi là số “Trên”, từ 41-80 gọi là số “Dưới”. trong 20 con số mở thưởng, nếu mã số của số“trên” (từ 1-40) chiếm nhiều hơn, thì ván này gọi là “Trên” và ngược lại mã số của số dưới (41-80)xuất hiện nhiều hơn thì gọi là “Dưới”. Nếu mỗi bên xuất hiện 10 số thì gọi là “Giữa”

※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 gọi là “Trên”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 là “Dưới”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 là “Giữa”.

Chẵn - Lẻ - Hòa:

Số mở thưởng là 1,3,5,7,…,75,77,79 gọi là số lẻ; 2,4,6,8,……,76,78,80 gọi là số chẵn. Trong 20 số mở thưởng của ván bất kỳ, nếu số lượng số lẻ chiếm nhiều hơn (vượt quá 10 số) thì coi là "Lẻ", đặt cược "Lẻ" sẽ trúng thưởng; nếu số lượng số chẵn chiếm nhiều hơn (vượt quá 10 số) thì coi là "Chẵn", đặt cược "Chẵn" sẽ trúng thưởng; nếu số lượng số chẵn và số lẻ bằng nhau (đều có 10 số) thì coi là "Hòa", đặt cược "Hòa" sẽ trúng thưởng.

※Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,24,26,28,30,32,34,46,68,trong đó có 11 số lẻ và 9 số chẵn, ván này coi là "Lẻ"
※Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 2,4,6,8,10,12,14,16,44,48,66,68,25,27,31,35,37,39,41,55,trong đó có 12 số chẵn và 8 số lẻ, ván này coi là "Chẵn"
※Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,trong đó có 10 số chẵn và 10 số lẻ, ván này coi là "Hòa"

Ngũ hành:

Tổng của 20 số mở thưởng được chia làm 5 giai đoạn:
Kim (210~695).
Mộc (696~763).
Thủy (764~855).
Hỏa (856~923) .
Thổ (924~1410) .
※ Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79,tổng là 693, như vậy tổng điểm nằm trong khoảng 210~695, coi là 「Kim」. Đặt cược 「Kim」 sẽ trúng thưởng.

Cược xiên:

Là cách chơi tổng của 20 số mở thưởng được chia thành 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng lớn hơn 810 coi là 「Tổng lớn」, nhỏ hơn 810 coi là 「Tổng nhỏ」;
Tổng là số chẵn gọi là 「Chẵn」, số lẻ gọi là 「Lẻ」
Từ sự kết hợp giữa Lớn nhỏ và Chẵn lẻ sẽ tạo thành 4 loại kết quả : 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng bằng 810, coi là Hòa.

※ Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79,tổng là 693, tổng nhỏ hơn 810 và là số lẻ, như vậy được coi là 「Nhỏ Lẻ」. Đặt cược 「Nhỏ Lẻ」sẽ trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo