BB Bingo


BB Bingo Games Online - esball Online Casino
 1. BB Bingo là trò chơi bao gồm 1 ~75 trái bóng số hợp thành, thông qua máy quay số quay ra những trái bóng số kết quả, số trái bóng số chỉ định được hút lên sớm nhất thì gọi là "Bingo". Trò chơi bao gồm cách chơi chọn số biến hóa quay trúng 20 trái bóng sớm nhất, căn cứ vào số lượng những con số đặt cược đúng, dành được giải thưởng ở các cấp bậc khác nhau.
 2. 5 phút mở thưởng 1 lần
 3. Thời gian mở thưởng: 10 giờ sáng đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu thời gian mở thưởng có thay đổi sẽ căn cứ theo thông báo của làm chuẩn.
 4. 10 sáng hàng ngày sẽ làm mới con số của 100 nhóm số đồng thời tính lại thống kê Bingo

Chọn nhóm

Chọn nhóm là chọn 1 nhóm trong 100 nhóm để đặt cược, mỗi một nhóm sẽ lấy 24 con số trong 75 con số làm tổ hợp đặt cược.

Tỉ lệ cược

Tiền thưởng của Bingo tính theo bảng tỉ lệ mà khách hàng chọn.

Chọn nhóm

Nhóm số đặt cược trùng với 24 con số được hút lên sớm nhất trong lúc mở thưởng, thì trúng thưởng; Nếu có nhiều nhóm số cùng lúc Bingo, giải thưởng cần phải được chia cho số lượng nhóm số Bingo
※ Tiền cược x Tỉ lệ cược / Số lượng nhóm Bingo = Tiền thưởng Bingo

Chọn số

Chọn số là chọn ra bất kì các con số từ 1~75 để đặt cược, các con số đặt cược trùng với 20 con số được mở ra sớm nhất thì trúng thưởng.

Chọn 1

1 con số đặt cược giống với bất kì 1 con số mở thưởng nào, thì trúng thưởng

Chọn 2

2 con số đặt cược giống với bất kì 2 con số mở thưởng nào, thì trúng thưởng.

Chọn 3

Trong 3 con số đặt cược, nếu có 2 con số trùng với con số mở thưởng, thì coi là trúng thưởng 3 trúng 2, nếu 3 con số đều trùng với con số mở thưởng thì gọi là 3 trúng 3, những trường hợp còn lại được coi là không trúng thưởng.

Chọn 4

Trong 4 con số đặt cược, nếu có 2 con số trùng với con số mở thưởng, thì coi là trúng thưởng 4 trúng 2, nếu có 3 con số trùng với con số mở thưởng thì gọi là 4 trúng 3, nếu cả 4 con số đều trùng với con số mở thưởng thì gọi là 4 trúng 4, những trường hợp còn lại

Chọn 5

Trong 5 con số đặt cược, nếu có 3 con số trùng với con số mở thưởng, thì coi là trúng thưởng 5 trúng 3, nếu có 4 con số trùng với con số mở thưởng thì gọi là 5 trúng 4, nếu cả 5 con số đều trùng với con số mở thưởng thì gọi là 5 trúng 5, những trường hợp còn lại được coi là không trúng thưởng.

 • BB cuộc đua tốc độ 3D

 • Leo thang trò chơi

 • BB High Low

 • Trứng vàng BB trò chơi

 • Mark Six

 • 3D Lotto

 • Sports Lotto

 • BB3D

 • Shanghai Lotto

 • Chongqing Lotto

 • Tianjin Lotto

 • Guangxi 10-M

 • Jiangxi Lotto

 • Tianjin 10-M

 • Guangdong 10-M

 • Bei Jing Keno 8

 • BC Keno

 • ACTC

 • BB Keno

 • Beijing PK10

 • Chongqing 11-5

 • Guangdong 11-5

 • Jiangxi 11-5

 • Shandong 11-5

 • BB Running

 • Jiangsu Fast 3

 • Anhui Fast 3

 • BB Bingo